Våra Kunder

Vad säger våra kunder?

Kund

Quality Hotel Friends, Stockholm

” Selfchecks verktyg höjer säkerheten och effektiviserar våra egenkontroller.
Selfcheck uppfyller flera viktiga funktioner för oss. Förutom ett smidigt och enkelt sätt att göra SBA-ronder använder vi den även till andra säkerhetsområden såsom nattronden, brandvaktsronder.

Vi hittar hela tiden nya områden vi kan använda appen till.

Dessutom roligt att jobba med Selfcheck eftersom de liksom vi tar säkerheten på allvar.”

Jonas Orveus, Maintenance Manager på Quality Hotel Friends

Quality Hotel Friends

Vi hittar hela tiden nya områden vi kan använda appen till.

Jonas Orveus
Maintenance Manager

Kund

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Leksand

Vad är vinsten för er med att använda Selfcheck?

För oss som fastighetsägare är det viktigt att våra hyresgäster håller koll på sitt eget brandskydd. Med Selfcheck får vi en snabb överblick över att de regelbundna kontrollerna verkligen utförs. Vi får dessutom en samlad överblick och snabb notifiering över eventuella avvikelser. Många av hyresgästerna upplever systemet smidigare än att behöva gå runt med checklistor i papper som gjordes tidigare.     

Kort om ert företag, inom vilken bransch är ni och vilket användningsområde använder ni Selfcheck?

Hjultorget AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Hjultorgets Köpcentrum i Insjön. Hjultorget AB är ett dotterbolag till Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB som är en familjeägd fastighetsverksamhet med fastigheter i bla Borlänge, Leksand, Rättvik, Mora och Malung.

På Hjultorgets Köpcentrum använder vi Selfcheck som ett verktyg för att underlätta för våras hyresgäster och deras systematiska brandskyddsarbete.

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB

Med Selfcheck får vi en snabb överblick över att de regelbundna kontrollerna verkligen utförs.

Stefan Persson
Fastighetschef

Kund

Epicenter, Stockholm

” Selfcheck gör det enklare genom digitalisering. De har skapat en full digitalisering av vår SBA och egenkontroller, samlat under QR-koder. Kan använda till allt som har att göra med brandrundor, ronderingar i en fastighet, checklistor m.m.

Man får en total överblick över alla sina to-do’s automatiskt och digitalt. Man kan dessutom enkelt dela med andra jämfört med att mejla över en ritning sinsemellan med en massa kommentarer. ”

Coco Jacoel Robertson, Head of Operations, Epistore Stockholm

Epicenter

Man får en total överblick över alla sina to-do’s automatiskt och digitalt.

Coco Jacoel Robertson
Head of Operations, Epistore

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.