Business case, Quality Hotel Friends

Vårt samarbete inleddes hösten 2019. Vi har hela tiden haft en nära dialog och byggt upp checklistorna tillsammans. Vi började med SBA, det systematiska brandskyddsarbetet och sedan har det vidareutvecklats till flera checklistor då de sett behov och nyttan med systemet i ytterligare användningsområden genom åren.

Så här fick Quality Hotel Friends ordning och igång sina kontinuerliga kontroller.

"Med Selfchecks användarvänliga system har det skapats en enkel och smidig rapporteringskultur på Quality Hotel Friends."
Jonas Orveus
Maintenance Manager

Businesscase: Effektivisering av Underhåll och Teknikkontroller på Quality Hotel Friends.

Bakgrund: Quality Hotel Friends är det största hotellet i Stockholm med 650 rum och en yta på cirka 40 000 kvadratmeter. Företaget stod inför utmaningen att förbättra kontrollen över SBA – det systematiska brandskyddsarbetet, undercentraler, teknik och nattronderingar samt att dokumentera utförda arbetsuppgifter på ett mer strukturerat sätt. Innan införandet av Selfcheck saknades en tydlig översikt över vad som hade utförts och när det hade utförts, vilket ledde till ineffektivitet och bristande dokumentation.

Utmaning: De hade behov av att förbättra och effektivisera sin underhålls- och teknikkontrollprocess. Det behövdes en lösning som skulle göra det möjligt att ha en tydlig överblick över sin SBA, utförda arbetsuppgifter, optimera nattronderingar och dokumentera teknisk utrustning på ett strukturerat sätt.

Lösning: Quality Hotel Friends valde att implementera Selfcheck för att lösa sina utmaningar. Selfcheck är en användarvänlig och anpassningsbar app som kan användas för att utföra kontroller, dokumentera arbetsuppgifter och generera värdefull statistik. Med Selfcheck kunde hotellet strömlinjeforma sina teknikkontroller och underhållsaktiviteter.

Användningsområden: Quality Hotel Friends har Selfchecks digitala checklistor för:
– Kontroll av undercentraler som görs varje vecka
– SBA som görs en gång i månaden
– Nattronderingar som görs varje natt
– Event och konferenschecklista, inför och efter varje event och konferens

Fördelar:
• Effektivitet och Produktivitet: Appens enkelhet gjorde att vem som helst kunde använda den med minimal utbildning. Genom att använda Selfcheck kunde Quality Hotel Friends öka produktiviteten och spara värdefull tid och pengar.
• Dokumentation och Statistik: Med Selfcheck kunde hotellet nu dokumentera och spåra utförda arbetsuppgifter och brister som behöver åtgärder. Rapporten skapas direkt när kontrollen görs. Den genererade statistiken ger värdefulla insikter för att fatta beslut.
• Vinst och Besparing: Genom att dokumentera skador eller problem som uppstod under event och konferenser kunde Quality Hotel Friends fakturera kunderna för reparationer eller ersättning, vilket har gett stora besparingar. All dokumentation är även värdehöjande för fastigheterna och hela företaget.

Resultat: Genom införandet av Selfcheck uppnådde Quality Hotel Friends följande resultat:
• Ökad produktivitet och tidsbesparingar genom effektivare arbetsflöden.
• Bättre dokumentation och spårbarhet av arbetsuppgifter.
• Möjlighet att fakturera för reparationer och skador, vilket ökade intäkterna.

Betyg: Quality Hotel Friends gav Selfcheck betyget 10 av 10 på grund av appens användarvänlighet, dess förmåga att lösa deras utmaningar och det värde den skapade för företaget.

Rekommendation: Quality Hotel Friends rekommenderar starkt andra företag att använda Selfcheck. De understryker att det kan leda till både tids- och kostnadsbesparingar samt ökad produktivitet och intäktsgenerering.

Genom att implementera Selfcheck har Quality Hotel Friends kunnat effektivisera sina underhålls- och teknikkontrollprocesser, öka dokumentationen och insikterna samt förbättra kundfaktureringen, vilket har lett till positiva resultat för företaget. Selfcheck har höjt kvaliteten och skapat en bättre rapporteringskultur genom att det nu är enklare att rapportera fel och brister.

Quality Hotel Friends

Kontakta oss

Boka en demo

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.