SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete

Tjänst

SBA

Selfcheck har det ultimata verktyget för att höja säkerheten, få ökad kontroll och effektivisera arbetet med er SBA. Arbetet blir både enklare och roligare.

Ni scannar QR-koder och följer enkelt instruktionerna direkt i er mobil eller platta. Ni ser då vad som ska kontrolleras och markerar fel eller ok. Tydliga rapporter skapas i realtid där visas vad som är fel, vem som kontrollerade och när. Rapporterna är enkla att skicka vidare till berörda parter eller visas direkt i vår Dashboard.

Ni får större kontroll, ökar tryggheten, höjer kvaliteten och säkerheten samt sparar tid och pengar vilket leder till att ni kan ägna mer tid till kärnverksamheten.

Vad är SBA?
SBA, står för systematiskt brandskyddsarbete. Samtliga boendeanläggningar och andra kommersiella byggnader är skyldiga enligt lag, Lagen om skydd mot olyckor, att utföra SBA. Det innebär att man fyra gånger per år gör en kontroll av samtliga funktioner inom en fastighets brandskydd. Det kan vara till exempel kontroll av brandvarnare, utrymningsvägar, brandsläckare etc. Detta skall noga dokumenteras och sedan redovisas för Räddningstjänsten en gång per år i en revision.

Kontakta oss

Offertförfrågan - SBA

Telefonnummer
+46 (0)702 80 44 33
Email
hello@selfcheck.se

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.