Bakgrund

Hur det började

Det var på Lustigsgården bed & breakfast i Rättvik allt började. Selfcheck grundades 2018 av Niclas och Ulrica Björklund som ägde och drev Lustigsgården 2013-2021. De har renoverat och utvecklat den anläggningen till att vara en av de bästa i sin klass i regionen.

I samband med renoveringen och utvecklingen av Lustigsgården och dess säkerhet har idén till Selfcheck växt fram. De tyckte det saknades ett bra system för att enkelt utföra egenkontrollen SBA, systematiska brandskyddsarbetet. Genom sina egna erfarenheter från att driva Lustigsgården samt Niclas tidigare erfarenhet som sjökapten med ansvar för säkerhetsarbete ombord på stora fartyg föddes idén till att göra ett digitalt verktyg för att underlätta SBA.

Systemet har sedan vidareutvecklas och är nu ett användarvänligt digitalt verktyg för all typ av fastighetsservice och flera olika egenkontroller.

Vill du veta mer om vår resa?

Hör av dig till någon av oss om du vill veta mer om vår resa från idé till där vi är idag.