Digital checklista

Digital checklista i appen gör instruktioner, rutiner och rapportering inom olika områden smidigt och säkert. Funktionen är användbar för all typ av verksamhet som behöver ha kontroll på att olika moment blir gjorda, oavsett om det är på daglig basis, kvartalsvis eller bara någon gång per år.

Selfcheck kan skapa digitala checklistor för exempelvis:

  • Uppstart  och nedstängning av maskiner
  • Kontroll av arbetsfordon
  • Säkerhetsrundor
  • Öppning och stängning av butiker och restauranger
  • Tillfälliga matstationer som cafeteria på arenor
  • Uppstart och nedstängning av attraktioner på nöjesparker
  • SBA-kontroller
  • Städ-rutiner.

En och samma dashboard, samma smarta system för de olika användningsområden som är aktuella i din verksamhet.

Hur fungerar digitala checklistor?

Med vår app har personalen alltid med sig checklistorna i mobilen eller i surfplattan. De scannar en QR-kod på plats med sin mobil och följer en rapporteringslista. Rapportering sker i realtid. Det även enkelt att uppdatera de digitala checklistorna i realtid om det är något som behöver läggas till eller tas bort.

En och samma QR-kod i ett rum kan kopplas till flera olika checklistor. Olika användare får upp olika checklistor vid skanning: städpersonal får upp sin lista, brandskyddsansvarig en annan.

Via dashboard får du en snabbtillgänglig och överskådlig vy av hur arbetet fortskrider, och om något måste åtgärdas. På så sätt ser ni direkt när varje enhet är klar, och om det till exempel finns behov av att omfördela resurser då vissa delar tar längre tid än vanligt.

Kontakta oss

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.