Business case, Dala Wärdshus

Dala Wärdshus är ett företag med en välrenommerad historia inom hotell- och restaurangbranschen.

Optimerad Brandsäkerhet och Smidig Verksamhetshantering med Selfcheck hos Dala Wärdshus

Dala Wärdshus
"Med Selfcheck har vår verksamhet fått en ny nivå av brandsäkerhet och effektivitet. Den intuitiva plattformen har gjort det enkelt för oss att etablera och upprätthålla ordentliga brandsäkerhetsrutiner. "
Karin Edlund
Receptionist, hotellmedarbetare

Businesscase: Optimerad Brandsäkerhet och Smidig Verksamhetshantering med Selfcheck hos Dala Wärdshus

Bakgrund: Dala Wärdshus är ett företag med en välrenommerad historia inom hotell- och restaurangbranschen. De stod inför en utmaning som många företag inom branschen möter – bristande rutiner kring brandskydd. Med 28 rum och en restaurang, samt hantverksverksamhet, behövde de en strukturerad och effektiv lösning för att säkerställa gästernas trygghet.

Beslutet att Använda Selfcheck: Efter noggrann undersökning och utvärdering av olika alternativ valde Dala Wärdshus att implementera Selfcheck för att förbättra sitt brandskydd och hantera verksamheten på ett smidigare sätt. Selfcheck erbjöd inte bara en lösning för brandsäkerhetsrutiner, utan också en intuitiv plattform som var tillgänglig för hela personalen.

Lösningen: Genom att använda Selfcheck kunde Dala Wärdshus snabbt och enkelt bygga upp strukturerade brandsäkerhetsrutiner och få tydlig dokumentation. Appens användarvänlighet gjorde det lätt för personalen att följa rätt procedurer och agera korrekt vid olika händelser. Dessutom integrerades verksamhetens olika delar i en smidig plattform.

Uppnådda Resultat: Genom implementeringen av Selfcheck har Dala Wärdshus märkt avsevärda förbättringar. Den tydliga översikten över brandsäkerheten har ökat gästernas förtroende och skapat en tryggare miljö. De har inte bara löst sin utmaning med brandskydd, utan även effektiviserat sin verksamhet genom en bättre samordning av olika sektioner.

Feedback och Betyg: Dala Wärdshus ger Selfcheck det högsta betyget, 10 av 10. Lösningen har överträffat deras förväntningar och har blivit en oumbärlig resurs för deras dagliga drift.
”Med Selfcheck har vår verksamhet fått en ny nivå av brandsäkerhet och effektivitet. Den intuitiva plattformen har gjort det enkelt för oss att etablera och upprätthålla ordentliga brandsäkerhetsrutiner. Vi ger Selfcheck vårt högsta betyg och rekommenderar det till alla som vill höja sin verksamhetsstandard.” – Dala Wärdshus

Råd till Andra Företag: Företaget delar gärna med sig av sin positiva erfarenhet och uppmanar andra företag att inte tveka att implementera Selfcheck. De understryker att en sådan lösning kan ha omfattande positiva effekter på både brandsäkerhet och verksamhetens effektivitet.

Slutsats: Dala Wärdshus har framgångsrikt stärkt sin brandsäkerhet och verksamhetens effektivitet genom implementeringen av Selfcheck. Med en användarvänlig lösning som integrerar olika delar av verksamheten har de inte bara löst ett påtagligt problem utan också skapat en tryggare och mer samordnad arbetsmiljö för både personal och gäster.

Kontakta oss

Boka en demo

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.