Business case, Quality Hotel Arlanda XPO

Quality Hotel Arlanda XPO är en framstående aktör inom hotell- och restaurangbranschen. För att möta de utmaningar som branschen erbjuder och upprätthålla hög standard i sitt arbete, valde de att implementera Selfcheck som en lösning för att hantera sina SBA-rundor, egenkontroller, inspektioner och andra viktiga uppgifter.

Från utmaningar till framgång: Quality Hotel Arlanda XPO's erfarenhet av Selfcheck

"Vi har fått fått 99% av alla garantiåtgärder genomförda - vilket vi inte trodde var möjligt! "
Pia Möllerström
Fastighetschef

Businesscase: Quality Hotel Arlanda XPO – Ökad Effektivitet och Dokumentation med Selfcheck

Quality Hotel Arlanda XPO är en framstående aktör inom hotell- och restaurangbranschen. För att möta de utmaningar som branschen erbjuder och upprätthålla hög standard i sitt arbete, valde de att implementera Selfcheck som en lösning för att hantera sina SBA-rundor, egenkontroller, inspektioner och andra viktiga uppgifter.

Effektivisering och Digitalisering:
Innan de tog steget att använda Selfcheck stod Quality Hotel Arlanda XPO inför ett par utmaningar. En av de största var att dokumentera och sammanställa alla garantiärenden som skulle genomföras inför den kommande 2-årsbesiktningen. Denna uppgift var tidskrävande och komplicerad, och de kände att de behövde en mer strukturerad och effektiv metod för att hantera dessa ärenden. Dessutom hade de ett behov av att genomföra ronderingar och egenkontroller av sina rum, vilket också krävde en mer organiserad och digitaliserad lösning.

Optimering av Besiktningar och Egenkontroller:
Beslutet att välja Selfcheck som deras lösning var baserat på flera faktorer. Dels hade de fått rekommendationer från ett systerhotell som använde systemet med framgång. Själva fördelen med att anpassa produkten efter deras specifika behov var avgörande – detta gjorde att de kunde dokumentera besiktningarna på ett sätt som tidigare varit omöjligt för dem. Med över 1100 ärenden att hantera var Selfchecks förmåga att organisera och spåra dessa ärenden en enorm hjälp.

Ökad Kvalitet och Sparade Kostnader:
Selfcheck har levererat flera fördelar för Quality Hotel Arlanda XPO. Genom systemet har de kunnat dokumentera och följa upp garantiärenden på ett sätt som har resulterat i en imponerande 99% genomförda åtgärder. Detta har inte bara ökat deras effektivitet utan har även lett till en uppskattad kostnadsbesparing på flera hundratusen kronor.

Samarbete och Innovation:
En av de specifika funktioner som har varit särskilt värdefulla är möjligheten att skicka uppdrag till sina entreprenörer direkt via systemet, vilket har underlättat samarbetsprocessen.

Erfarenhetsdelning och Referenser:
Quality Hotel Arlanda XPO har funnit Selfcheck vara en ovärderlig lösning som har revolutionerat deras arbete och sättet de hanterar sina egenkontroller, inspektioner och uppföljning av ärenden.

För andra företag som överväger att använda Selfcheck ger Quality Hotel Arlanda XPO ett tydligt råd: ”En låg investering för att få bättre kontroll och uppföljning.” De understryker värdet av att ha en strukturerad och enkel lösning för dessa viktiga arbetsuppgifter.

Betyg:
Quality Hotel Arlanda XPO ger Selfcheck det högsta betyget, en perfekt tio av tio. Med ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad dokumentation har Selfcheck blivit en integrerad del av deras arbetsprocess.

Rekommendation:
Quality Hotel Arlanda XPO är mer än villiga att dela sin positiva upplevelse med Selfcheck och ge tillstånd att citeras på Selfchecks hemsida som en nöjd och framgångsrik referens. Genom att välja Selfcheck har de tagit ett steg framåt för att säkerställa högsta standard i sitt arbete och förbättra kundupplevelsen.

Kontakta oss

Boka en demo

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.