Industrier, arenor och lagerlokaler

Selfcheck hjälper er att få full kontroll på när respektive tjänst utförs och av vem direkt i realtid. Våra digitala checklistor i appen gör att ni får direkt och tydlig rapportering om något behöver åtgärdas. Det ger er en enorm tidsbesparing samtidigt är dokumentationen värdeskapande.

I större fastigheter som till exempel industrier, arenor, stora kontorskomplex och lagerlokaler är det ofta externa företag som kommer och sköter städ, rondering och egenkontroll av brandskydd, SBA. Vilket kan göra att rapporteringen fördröjs. Detta råder vårt system bot på eftersom rapporteringen sker direkt i realtid när kontrollen utförs.

Prisexempel

Industri, Arenor & Lager

 

Med vår Dashboard får ni en tydlig överblick samt statistik på fel och brister som hjälper er att höja er säkerhet och kvaliteten ytterligare.

Med Checklista som är väldigt användbar för att digitalt förmedla rutiner, som till exempel uppstart av maskiner, öppning och stängningsrutiner med mera. Den digitala checklistan är dessutom lätt för er att ändra och att uppdatera. Uppdateringen syns direkt i alla enheter, vilket är väldigt tidsbesparande.

Vi har även incidentrapportering i vårt system.

Pris

fr 7600 kr Installationskostnad plus fr 5995 kr Per år

  • Smidig App
  • SBA
  • Checklista
  • Dashboard
Offert
indexhöjning 2%. Gäller inte om man tecknar avtal 2 år eller längre.
Priserna är exempel och exkl. moms.

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.