Dashboard

I vår Dashboard får ni en tydlig överblick över verksamheten och era egenkontroller. All information samlas här och presenteras i realtid.

Alla rapporter och åtgärder samlas här och kan filtreras ner på detaljnivå. Ni ser vem som delegerats vilken uppgift med mera. Ett väldigt användbart verktyg.

Här kan även du som är admin enkelt lägga till och ta bort användare samt lägga till och ta bort kontrollpunkter om något behöver ändras.

Tjänst

Dashboard

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.