Tjänst

Dashboard

I vår Dashboard får ni en tydlig överblick över verksamheten och era egenkontroller. All information samlas här och presenteras i realtid.

Alla rapporter och åtgärder samlas här och kan filtreras ner på detaljnivå. Ni ser vem som delegerats vilken uppgift med mera. Ett väldigt användbart verktyg.

Här kan även du som är admin enkelt lägga till och ta bort användare samt lägga till och ta bort kontrollpunkter om något behöver ändras.

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.