Tillfällig Runda

Tjänst

Tillfällig Runda

Kan effektivt användas för att öka kontrollen vid evenemang, ombyggnader eller specifika tillfällen. Då kan det finnas behov av extra kontroller av utrymmen och ni kan då skapa tillfälliga rundor på redan uppsatta QR-koder som används i andra moduler, tex SBA och Städ. Om till exempel ett utrymme ska byggas om under några dagar och brandlarmet därmed måste kopplas ur. Då kan ansvarig på anläggningen skapa en tillfällig runda för brandrond och få en tydlig översikt på när och av vem den utförts.

Modulen kan även användas för att rondera tillfälliga säkerhetsrundor, tex vid bevakning på hotell under speciella evenemang. I det fallet skapas tydliga listor på vad som ska utföras och efterhand kan ni se att de instruktioner, tider och bevakningsrutiner som angetts har följts.

Kontakta oss

Offertförfrågan - Tillfälliga runda

Telefonnummer
+46 (0)702 80 44 33
Email
hello@selfcheck.se