Arbetsmiljö

Tjänst

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och kontroller av Arbetsmiljö har blivit ett viktigt inslag på arbetsplatser, men också en tidskrävande uppgift. Vi kan hjälpa er att förenkla och effektivisera rapporteringen. I vår app jobbar du enkelt igenom checklistan och rapporten skapas automatiskt direkt.
Vi underlättar för ert arbete med Arbetsmiljö och att de uppsatta riktlinjerna efterföljs.

Vi går gemensamt igenom vad ni har för kontroller och gör specifika checklistor på dem. Vi har även några baschecklistor att utgå ifrån. Det säkerställer att arbetet sker på det sätt som är förenligt med företagets policy just där och då. I samtliga specifika utrymmen och procedurer läggs det in kontroller att man utför arbetet på rätt sätt. Rapporterna skapas direkt och kan följas av företagsledningen eller berörda parter.

Arbetsledningen och medarbetare har hela tiden en överskådlig bild av att allt sker på rätt sätt. De kan enkelt se alla rapporter och rapportera vidare till Arbetsmiljöverket att man följer de riktlinjer som är uppsatta.

Detta skapar en högre trygghet och säkerhet för alla på företaget.

Kontakta oss

Offertförfrågan - Arbetsmiljö

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.