Arbetsmiljö

Tjänst

Arbetsmiljö

Med Modul Arbetsmiljö kan vi förenkla och effektivisera rapporteringen och öka kontrollen över att de uppsatta riktlinjerna efterföljs. Arbetsmiljö och kontroller av Arbetsmiljö har blivit ett viktigt inslag på arbetsplatser.

Vi går gemensamt igenom vad ni har för kontroller och gör specifika checklistor på dem. När den anställde kommer scannar denne en QR-kod och då visas arbetssätt och eventuella checklistor att följa för att säkerställa att arbetet sker på det sätt som är förenligt med företagets policy just där och då. I samtliga specifika utrymmen och procedurer läggs det in kontroller att man utför arbetet på rätt sätt och att man direkt kan avrapportera det till företagsledningen eller berörda parter.

Arbetsledningen och personalen har hela tiden en överskådlig bild av att allt sker på rätt sätt och kan enkelt rapportera till Arbetsmiljöverket att man följer de riktlinjer som är uppsatta.

Kontakta oss

Offertförfrågan - Arbetsmiljö

Telefonnummer
+46 (0)702 80 44 33
Email
hello@selfcheck.se

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.