Priser

Ingen anläggning är den andra lik, och det är väldigt varierande hur många checkpoint som behövs just hos dig, så kontakta oss för en offert. Vi tar ut en installations avgift och sedan en årsavgift för underhåll, service och support av systemet. Årsavgift från 1495 kr per år.