Priser

Ingen anläggning eller fastighet är den andra lik. Det är väldigt varierande hur många kontrollpunkter som behövs just hos dig och vad de ska ha för funktion, vad för information du vill få ut, så kontakta oss för en offert.

Vår affärsmodell är att vi tar en installationsavgift och sedan en årsavgift för underhåll, service och support av systemet. Årsavgift från 1495 kr per år.