Hotell

Prisexempel

Hotell och andra boendeanläggningar

Pris

8 950 kr Installationskostnad plus 3 980 kr Per år

  • Smidig App
  • SBA
Offert indexhöjning 2%. Gäller inte om man tecknar avtal 2 år eller längre

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet eller anläggning är för liten, för stor eller för svår för vårt system. Vi ser till att ni får det digitala verktyget ni behöver för att utföra era egenkontroller tidseffektivt och professionellt.