Hotell och andra boendeanläggningar

Det är viktigt att hålla koll och kontroll på sitt brandskydd för hotell och andra boendeanläggningar.

Vi digitaliserar och effektiviserar alla typer av egenkontroller, bl a SBA, checklistor, säkerhets- och servicerundor. I appen skannar ni QR-koder med mobilen. Alla rapporter skapas direkt och det sker automatiskt. Det höjer kvaliteten och ökar kontrollen att viktiga saker blir gjorda. Enklare, roligare och smartare!

Ni kan enkelt delegera uppgifter till varandra och genomföra snabba åtgärder. Ni har en bra överblick i vår dashboard.  Vi har även incidentrapportering i vårt system.

Med Selfcheck får ni höjd kvalitet, bättre säkerhet för både gäster och personal samt ordning och reda på era egenkontroller.

Prisexempel

Hotell

Hotell med 60 rum, uppdelat på tre byggnader, matsalar, konferensrum och några gemensamhetsrum.

Prisexempel gäller för er SBA.

Pris

7 950 kr Installationskostnad plus 3 580 kr Per år

Offert
indexhöjning 2%. Gäller inte om man tecknar avtal 2 år eller längre.
Priserna är exempel och exkl. moms.

Nyfiken?Kontakta oss för mer information.

Ingen fastighet, verksamhet eller anläggning är för liten eller för stor för vårt system. Vi ser till att anpassa era checklistor och egenkontroller till det ni behöver för att utföra dem tidseffektivt och professionellt.