SELFCHECK

Ett smidigt system för dina egenkontroller!

Effektivisera dina egenkontroller och er SBA

Selfcheck har utvecklat och säljer ett digitalt verktyg i form av en webbapp som gör det enklare och snabbare för er att utföra era lagstadgade och kontinuerliga egenkontroller som till exempel ert förebyggande brandskyddsarbete, SBA.

Person använder selfcheck