Ta kontroll över ditt SBA & dina egenkontroller.

Selfcheck gör det enklare, roligare och snabbare att utföra era lagstadgade och kontinuerliga egenkontroller. Vi digitaliserar och underlättar därmed ert arbete och ni får dessutom ökad kontroll.

Få överblick

Allt du behöver för att ha koll på rutinkontroller i din fastighet & organisation

Få överblick över vad som händer i din fastighet, vem som gör vad och när det ska göras. Kort och gott digitaliserar vi era rutiner kring SBA, egenkontroller, städ, checklistor & rapportering.

SBA

Få koll på ert Systemetiska Brandskyddsarbete.

Städ

Få överblick över vad som är städat och av vem.

Checklistor

Scanna en QR-kod för att få en instruktion hur exempelvis en maskin används.

Säkerhet

Skapa rundor där du vill vara säker på att t.ex ditt vaktbolag håller vad de lovar.

Arbetsmiljö

Enkel och tydlig direktrapportering och delegering.

Tillfällig Runda

Skapa extrarundor vid speciella tillfällen som exempelvis statsbesök.

Quality Hotel Friends

Selfchecks verktyg höjer säkerheten och effektiviserar våra egenkontroller.

Jonas Orveus
Maintenance Manager, Quality Hotel Friends

Epicenter

Man får en total överblick över alla sina to-do’s automatiskt och digitalt.

Coco Jacoel Robertson
Head of Operations, Epistore

Smarta funktioner som gör nytta

Jobba smartare & snabbare

QR-Koder

Scanna en QR-Kod och få en instruktion på saker som ska kontrolleras eller utföras. Enkelt och snabbt och tydligt för utföraren.

Geopositionering av Kontroller

Kontroller som inte utförs inom en kontrollpunkts rimliga radie flaggas för extra granskning.

Minska tiden mellan upptäckt och åtgärdande av fel

Avvikelser och felaktigheter som registreras med appen dyker omedelbart upp i Dashboarden och kan delegeras vidare till rätt person för åtgärdande.

Vem ska göra vad

Delegera Uppgifter

Delegera uppgifter både inom organisationen samt externt till dina tjänste-leverantörer

Notifikationer och Påminnelser

Notifikationer om tilldelade uppgifter, påminnelser om rundor som behöver göras.

Enkelhet i Appen. Översikt & insikt i Dashboarden.