Det digitala verktyget för egenkontroller

Kontroll ger ökad trygghet och säkerhet och därmed ökat värde på din fastighet!

Trött på papper och penna? Selfchecks app gör det enklare att utföra de lagstadgade egenkontroller och rutiner som behöver skötas i din fastighet eller verksamhetens lokaler. Du väljer själv vilka användningsområden som ska aktiveras och får därmed ett specialanpassat system. Allt samlat och tillgängligt i appen som är intuitivt utformad för maximal användarvänlighet.

Enklare, smartare och roligare!

Digitala egenkontroller och rutiner via svenskutvecklade Selfcheck ger er:

  • Bättre kontroll & säkerhet
  • Tidseffektivisering & kostnadsreducering
  • Tydlig överblick & ordning

Quality Hotel Friends

Selfchecks verktyg höjer säkerheten och effektiviserar våra egenkontroller.

Jonas Orveus
Maintenance Manager, Quality Hotel Friends

Epicenter

Man får en total överblick över alla sina to-do’s automatiskt och digitalt.

Coco Jacoel Robertson
Head of Operations, Epistore

Smarta funktioner som gör nytta

Jobba smartare & snabbare

QR-Koder

Skanna en QR-kod och få en instruktion på saker som ska kontrolleras eller utföras. Enkelt, snabbt och tydligt för utföraren.

Geopositionering av Kontroller

Närvarokontroll, kontroller som inte utförs inom en kontrollpunkts rimliga radie flaggas för extra granskning.

Minska tiden mellan upptäckt och åtgärdande av fel

Avvikelser och felaktigheter som registreras med appen dyker omedelbart upp i Dashboarden och kan delegeras vidare till rätt person för åtgärd. Snabbt, enkelt och smidigt!

Vem ska göra vad

Delegera Uppgifter

Delegera enkelt uppgifter både inom organisationen samt externt till dina tjänste-leverantörer

Notifikationer och Påminnelser

Notifikationer om tilldelade uppgifter, påminnelser om rundor som behöver göras. Höjer er säkerhet.

Enkelhet i Appen. Översikt & insikt i Dashboarden.