Rapportering

Med hjälp av Selfchecks digitala verktyg blir rapporteringen enkel och överskådlig. Du får ut tydliga rapporter som underlättar ditt brandskyddsarbete och SBA, er egenkontroll av ert brandskydd. Rapporterna kan enkelt delas vidare som PDF till berörda parter.