Produkter

Selfcheck har utvecklat ett digitalt verktyg som underlättar och säkerställer SBA och andra egenkontroller i fastigheter. Det blir lättare och roligare att göra sina lagstadgade kontroller och gör det enklare att ha en bra dialog med räddningstjänsten och andra myndigheter. Framför allt går det mycket snabbare. Du använder din mobil eller surfplatta och det är enkelt att generera rapporter om eventuella avvikelser. Systemet är byggt av användare för användare, därav är det väldigt användarvänligt. Systemet kommer spara både tid, pengar och höja säkerheten för våra kunder!

Selfcheck har utvecklat ett digitalt verktyg som underlättar och säkerställer SBA och andra egenkontroller i fastigheter. Det blir lättare och roligare att göra sina lagstadgade kontroller och gör det enklare att ha en bra dialog med räddningstjänsten och andra myndigheter. Framför allt går det mycket snabbare. Du använder din mobil eller surfplatta och det är enkelt att generera rapporter om eventuella avvikelser. Systemet är byggt av användare för användare, därav är det väldigt användarvänligt. Systemet kommer spara både tid, pengar och höja säkerheten för våra kunder!

Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA.

Samtliga boendeanläggningar och andra kommersiella byggnader är skyldiga att enligt lag utföra ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det innebär att man fyra gånger per år gör en kontroll av samtliga funktioner inom ett hotells brandskydd. Det kan vara till exempel kontroll av brandvarnare, utrymningsvägar, brandsläckare etc. Detta skall noga dokumenteras och sedan redovisas för Räddningstjänsten 1 gång per år i en revision.

Med vårt digitala verktyg kontrollerar ni varje rum eller utrymme med hjälp av en mobil plattform, som din telefon eller en läsplatta och scannar förprogrammerade QR-koder. Arbetet går fortare, blir roligare och rapporterna blir tydligare och ni kan ägna mer tid åt er kärnverksamhet. Selfcheck har det ultimata verktyget för att höja säkerheten och effektivisera arbetet med er SBA och andra typer av egenkontroller.

Person använder selfcheck

Samtliga boendeanläggningar och andra kommersiella byggnader är skyldiga att enligt lag utföra ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Det innebär att man fyra gånger per år gör en kontroll av samtliga funktioner inom ett hotells brandskydd. Det kan vara till exempel kontroll av brandvarnare, utrymningsvägar, brandsläckare etc. Detta skall noga dokumenteras och sedan redovisas för Räddningstjänsten 1 gång per år i en revision.

Med vårt digitala verktyg kontrollerar ni varje rum eller utrymme med hjälp av en mobil plattform, som din telefon eller en läsplatta och scannar förprogrammerade QR-koder. Arbetet går fortare, blir roligare och rapporterna blir tydligare och ni kan ägna mer tid åt er kärnverksamhet. Selfcheck har det ultimata verktyget för att höja säkerheten och effektivisera arbetet med er SBA och andra typer av egenkontroller.

Projektering

Vi kommer till er för ett möte och beräknar vad det skulle kosta att installera Selfcheck på er anläggning.

Vi programmerar och installerar Selfcheck hos er och vi går tillsammans igenom första rundan. Vi lägger stor vikt på att ni blir nöjda med produkten så vi är noga med att det blir en bra installation och programmering. Detta gynnar såklart båda parter. När ni är nöjda, är vi nöjda!

Översikt mina rundor

Vi kommer till er för ett möte och beräknar vad det skulle kosta att installera Selfcheck på er anläggning.

Vi programmerar och installerar Selfcheck hos er och vi går tillsammans igenom första rundan. Vi lägger stor vikt på att ni blir nöjda med produkten så vi är noga med att det blir en bra installation och programmering. Detta gynnar såklart båda parter. När ni är nöjda, är vi nöjda!

Tydliga checklistor

Vi skapar unika checklistor för din verksamhet som är lätta att följa. Dina medarbetare går igenom specifika listor som är anpassade för den verksamhet som just ni håller på med. Det kan vara dagliga kontroller, veckovis eller månadsvis eller enligt en intervall som ni själva bestämmer. Vid rapportering kan status och eventuella brister skickas till förprogrammerade mottagare.

Kontakta oss för projektering för just din specifika checklista!

Screenshot från selfcheck-appen

Vi skapar unika checklistor för din verksamhet som är lätta att följa. Dina medarbetare går igenom specifika listor som är anpassade för den verksamhet som just ni håller på med. Det kan vara dagliga kontroller, veckovis eller månadsvis eller enligt en intervall som ni själva bestämmer. Vid rapportering kan status och eventuella brister skickas till förprogrammerade mottagare.

Kontakta oss för projektering för just din specifika checklista!

Framtida projekt och tjänster!

 

Vi utvecklas hela tiden! The sky is the limit.

Selfcheck kommer inom kort att erbjuda flera tjänster och produkter för våra kunder, såsom manualer, arbetsbeskrivningar, checklistor.

Vad behöver du? Tveka inte att höra av dig till oss på hello@selfcheck.se !

Vinterbild över bergstopparna

 

Vi utvecklas hela tiden! The sky is the limit.

Selfcheck kommer inom kort att erbjuda flera tjänster och produkter för våra kunder, såsom manualer, arbetsbeskrivningar, checklistor.

Vad behöver du? Tveka inte att höra av dig till oss på hello@selfcheck.se !