Om Selfcheck

Selfcheck har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar och effektiviserar kontroller och rapportering. Selfcheck har produkten som gör att ni sparar tid och kan ägna er åt kärnverksamheten.

Selfcheck har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar och effektiviserar kontroller och rapportering. Selfcheck har produkten som gör att ni sparar tid och kan ägna er åt kärnverksamheten.

Bakgrund

Vår bakgrund lägger grunden

Selfcheck AB är ett nybildat företag som bildades i dec 2018. Det grundades av Niclas och Ulrica Björklund som äger och driver Lustigsgården bed and breakfast i Rättvik sedan 2013. De har renoverat och utvecklat den anläggningen till att vara en av de bästa i sin klass i hela regionen. I samband med renoveringen och utvecklingen av Lustigsgården och dess säkerhet har idén till Selfcheck växt fram.

Niclas är före detta Sjökapten med över 20 års erfarenhet till sjöss inom framför allt passagerarfartyg. Passagerarfartyg är väldigt lika hotell i verksamheten och beröringspunkterna är i stort sett identiska för säkerhet och service.
Ulricas bakgrund inom restaurang, hotell och mötesbranschen och utbildning inom turism gör att vi tillsammans har stor insikt inom service, säkerhet och trygghet för våra gäster.

Hotell och kommersiella byggnader måste en gång i kvartalet göra en egenkontroll av brandsystemet och rapportera till Räddningstjänsten. Niclas gjorde ett enklare program för egenkontrollen på Lustigsgården och Räddningstjänsten tyckte att det var en bra mall som fler borde utgå ifrån. Då föddes idén till att vidareutveckla vårt egenkontrollsystem till att bli digitalt. Ett samarbete med en kommunikationsbyrå i Falun inleddes och systemet Selfcheck kunde skapas och finns nu för fler att ta del av för att förenkla er SBA.

Översikt dashboard i selfcheck-appen

Selfcheck AB är ett nybildat företag som bildades i dec 2018. Det grundades av Niclas och Ulrica Björklund som äger och driver Lustigsgården bed and breakfast i Rättvik sedan 2013. De har renoverat och utvecklat den anläggningen till att vara en av de bästa i sin klass i hela regionen. I samband med renoveringen och utvecklingen av Lustigsgården och dess säkerhet har idén till Selfcheck växt fram.

Niclas är före detta Sjökapten med över 20 års erfarenhet till sjöss inom framför allt passagerarfartyg. Passagerarfartyg är väldigt lika hotell i verksamheten och beröringspunkterna är i stort sett identiska för säkerhet och service.
Ulricas bakgrund inom restaurang, hotell och mötesbranschen och utbildning inom turism gör att vi tillsammans har stor insikt inom service, säkerhet och trygghet för våra gäster.

Hotell och kommersiella byggnader måste en gång i kvartalet göra en egenkontroll av brandsystemet och rapportera till Räddningstjänsten. Niclas gjorde ett enklare program för egenkontrollen på Lustigsgården och Räddningstjänsten tyckte att det var en bra mall som fler borde utgå ifrån. Då föddes idén till att vidareutveckla vårt egenkontrollsystem till att bli digitalt. Ett samarbete med en kommunikationsbyrå i Falun inleddes och systemet Selfcheck kunde skapas och finns nu för fler att ta del av för att förenkla er SBA.