Om Selfcheck

Selfcheck är ett digitalt verktyg för att säkra egenkontroller på alla typer av anläggningar och fastigheter. Vi gör det enklare, lättare och roligare att både utföra lagstadgade kontroller och beta av checklistor för fastighetsservice och SBA.

Systemet höjer säkerheten samtidigt som det spar tid och pengar för våra kunder.

Selfcheck är ett digitalt verktyg för att säkra egenkontroller på alla typer av anläggningar och fastigheter. Vi gör det enklare, lättare och roligare att både utföra lagstadgade kontroller och beta av checklistor för fastighetsservice och SBA.

Systemet höjer säkerheten samtidigt som det spar tid och pengar för våra kunder.

Vår bakgrund lägger grunden

Selfcheck AB grundades av Niclas och Ulrica Björklund som äger och driver Lustigsgården bed and breakfast i Rättvik. De har renoverat och utvecklat den anläggningen till att vara en av de bästa i sin klass i regionen. I samband med renoveringen och utvecklingen av Lustigsgården och dess säkerhet har idén till Selfcheck växt fram. Då de tyckte det saknades ett bra system för att enkelt utföra SBA.
 
Genom sina egna erfarenheter från att driva Lustigsgården samt Niclas tidigare erfarenhet som sjökapten med ansvar för säkerhetsarbete ombord på oceangående fartyg föddes idén till att göra ett digitalt verktyg för att underlätta SBA, så fler kan få användning av detta. Systemet har sedan vidareutvecklats och är nu ett användarvänligt digitalt verktyg för all typ av fastighetsservice och flera olika egenkontroller.

 

Översikt dashboard i selfcheck-appen
Selfcheck AB grundades av Niclas och Ulrica Björklund som äger och driver Lustigsgården bed and breakfast i Rättvik. De har renoverat och utvecklat den anläggningen till att vara en av de bästa i sin klass i regionen. I samband med renoveringen och utvecklingen av Lustigsgården och dess säkerhet har idén till Selfcheck växt fram. Då de tyckte det saknades ett bra system för att enkelt utföra SBA.
 
Genom sina egna erfarenheter från att driva Lustigsgården samt Niclas tidigare erfarenhet som sjökapten med ansvar för säkerhetsarbete ombord på oceangående fartyg föddes idén till att göra ett digitalt verktyg för att underlätta SBA, så fler kan få användning av detta. Systemet har sedan vidareutvecklats och är nu ett användarvänligt digitalt verktyg för all typ av fastighetsservice och flera olika egenkontroller.